Zebranie sprawozdaewczo-wyborcze

W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Jak sama nazwa wskazuje, po 3 latach naszej działalności, wybieraliśmy nowy Zarząd.

Jednogłośnie Prezesem Zarządu została ponownie wybrana Pani Ania Zasim, a na jej zastępczyniami panie Halina Pańkowska i Ala Trusiewicz. Gratulujemy wybranym paniom i życzymy owocnnej współpracy i samych sukcesów.

Na zebraniu rozpatrzyliśmy sprawozdania finansowe i z działalności Koła. Rozmawialiśmy o planach na kolejny rok.

Po zakończeniu oficjalnej części nasi panowie sprawili nam miłą niespodziankę i z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet obdarowali nasze panie kwiatami i czekoladkami, za co serdecznie dziękujemy.

Nasze radne przygotowały poczęstunek w postaci słodkości, owoców i marcinków.

Pani Halina przygotowała na nasze spotkanie świetlice w Siemianówce oraz pomogła w organizacji spotkania.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniach, przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.

Script logo