Udział w konferencji w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przeprowadziła VIII edycję konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Konkurs był integralną częścią konferencji, która odbyła się w Olsztynie w dniach 1-3 października 2019 r. w ramach operacji „Zainspiruj się dziedzictwem”. W konferencji tej uczestniczyły przedstawicielki naszego Koła.

W programie konferencji było m.in.:

  • Przygotowanie stoisk ekspozycyjnych z własnymi produktami (żywność, rękodzieło), w tym produktami zgłoszonymi do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”.
  • Prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja.
  • Ocena przetworów zgłoszonych do konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”.
  • Wizyta studyjna w wiosce tematycznej: Garncarska Wioska we wsi Kamionka k/Nidzicy.
  • Podsumowanie konkursu „Skarby Europy zaklęte w szkle”, wręczenie nagród.
  • „E-commerce i marketing internetowy” (budowa marki, promocja i sprzedaż) – wykład przeprowadzany w podziale na dwie grupy po 60 osób.

Nasze Koło otrzymało statuetkę i dyplom.

Script logo