Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie

Dziś uczestniczyłyśmy w Dożynkach Wojewódzkich w Tykocinie. Jesteśmy szczęśliwe, ponieważ w konkursie na "Najpiękniejsze stoisko" dożynkowe przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z terenu województwa podlaskiego zajęłyśmy II miejsce i otrzymałyśmy nagrodę finansową.

Script logo