Jarmark Wielkanocny w Bielsku Podlaskim

W dniu dzisiejszym kolejny wyjazd.

Tym razem uczestniczyliśmy w Jarmarku Wielkanocnym w Bielsku Podlaskim, którego organizatorami były: Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.

Script logo